Email doanh nghiệp

Email Doanh nghiệp - An Toàn, Riêng Tư, Không Có Quảng Cáo

Email#1


 • Dung lượng : 20 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • Spam Assassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

80.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#2


 • Dung lượng : 50 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

120.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#3


 • Dung lượng : 100 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

200.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#4


 • Dung lượng : 200 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

320.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#5


 • Dung lượng : 400 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

480.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#6


 • Dung lượng : 800 GB
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

650.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Email#7


 • Dung lượng : 2T
 • Địa chỉ Email : Không giới hạn
 • Mã hóa SSL
 • SpamAssassin & Antivirus
 • Catch all
 • SPF / DKIM / DomainKeys

800.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)