Dịch vụ Tổng đài doanh nghiệp Modun

Modun Phone

MODUNPHONE#0


 • Máy nhánh : 3
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 1 GB

130.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

MODUNPHONE#1


 • Máy nhánh : 10
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 5 GB

330.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

MODUNPHONE#2


 • Máy nhánh : 20
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 10 GB

480.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

MODUNPHONE#3


 • Máy nhánh : 50
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 15 GB

580.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

MODUNPHONE#4


 • Máy nhánh : 100
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 20 GB

1.100.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

MODUNPHONE#5


 • Máy nhánh : 200
 • Cuộc gọi đồng thời : Không giới hạn
 • Dung lượng ghi âm : 40 GB

1.900.000 /Tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)