Phần mềm bản quyền Microsoft Project Online
Phần mềm bản quyền Microsoft Project Online
Phần mềm bản quyền Microsoft Project Online
(Lượt xem: 1546)

Phần mềm bản quyền Microsoft Project Online

Liên hệ

Microsoft Project Professional là một giải pháp hiệu quả để quản lý các loại dự án. Giờ đây việc tạo tiến trình công tác, lập kế hoạch cho dự án cũng như phối hợp tài nguyên đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ MS Project Professional.

Available in Stock

1. So sánh

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Project Management

Project Standard

Project Pro for Office 365

Project Professional

Cho phép bạn tổ chức và theo sát các dự án.

Giúp bạn có thể cộng tác với người khác để bắt đầu và hoàn thành các dự án Bao gồm một CAL của Project Server.

Kểm soát và các tính năng của Project Professional như một thuê bao từ Office 365.

Nhanh chóng bắt đầu dự án

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Theo dõi dự án

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Dễ dàng tìm và tạo các báo cáo đẹp

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Khám phá Cửa hàng Office 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Dễ dàng quản lý tài nguyên

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Gọi hoặc nhắn tin tức thời cho các thành viên nhóm từ trong Project

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Cộng tác với người khác từ hầu như mọi nơi2

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Phát triển Khả năng

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Các gói và bản cập nhật dịch vụ linh hoạt giúp bạn luôn cập nhật để có thể mang lại kết quả tốt nhất

 

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 

Truy cập hầu như ở mọi nơi với Project theo Nhu cầu 

 

 

Đã chọn

 

 

1 Yêu cầu Microsoft Lync Online hoặc Microsoft Lync/Skype for Business 2016 (được bán riêng). 
2 Yêu cầu SharePoint Online hoặc SharePoint 2016, Project Online hoặc Project Server 2013 (tất cả được bán riêng). 
3 Yêu cầu Project Online hoặc Project Server 2016 (được bán riêng).

QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN

Project Portfolio Management.

Project Server 2016 và Project Professional 2016

Project Online

Project Online với Project Pro for Office 365

 
 
 

Giải pháp trực tuyến linh hoạt 

 

Đã chọn

 


Đã chọn

 

Đơn giản hóa CNTT 

 

Đã chọn

 


Đã chọn

 

Bắt đầu nhanh

 

Đã chọn

 

 

Đã chọn

 


Đã chọn

 

Thực hiện hành động từ nhiều địa điểm và trên nhiều thiết bị hơn


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Mở rộng quản lý công việc và PPM tới hầu như mọi thiết bị.


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Quản lý tài nguyên hiệu quả


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Tăng cường cộng tác hàng ngày


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Cải thiện giao tiếp nhóm với tích hợp Lync, SharePoint và Exchange.


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Hoạt động và đổi mới với các ứng dụng từ Cửa hàng Office hoặc Cửa hàng SharePoint


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

Bao gồm tất cả các tính năng của Project Pro for Office 365 hoặc Project Professional 2016


Đã chọn


Đã chọn


Đã chọn

 

2. Cấp phép

Hình thức cấp phép

Mô tả

Cấp phép Online

Project Online với Project Pro for Office 365

Project Online, Project Lite

Project Pro for Office 365

Project Server Open License

Máy chủ và clients :

-        Project Server 2013 (Std/ Enterprise) + Project Server CAL 2013 OLP

-        Project Professional 2013 hoặc bản Std

Project Server DVD

Là dạng cấp phép theo đóng gói bán lẻ có hộp/ DVD, cách cấp phép giống OLP

Các loại CAL

 

Project Server CAL 2013

UserCAL hoặc DeviceCAL

Đây thực sự là một công cụ hữu hiệu trong việc quản lý dự án bởi vì nó cho phép người dùng minh họa dữ liệu thông qua các bảng, các cột và biểu đồ. Ngoài ra, họ còn có thể lập phép tính và chạy các bản báo cáo trong dự án. MS Project Pro còn có chức năng quản lý các nhóm tham gia trong dự án. 

Phân loại

- Project Online

 - Project cho Server

- Project cho PC/Client