Phần mềm quản lý hồ bơi - KeangNam

Phần mềm quản hồ bơi gồm: bán vé, nạp tiền vào vòng đeo tay, thuê khăn, thuê tủ, thuê đồ bơi, sử dụng quầy bar.

Đã triển khai tại hồ bơi của toà nhà Landmark 72 tại Hà Nội với vốn đầu tư của Hàn Quốc.

Liên hệ:

Hotline: 0917 63 61 69 (Huy)
Email: info@modunsoft.com

Một số hình ảnh dự án: