Phần mềm quản lý hồ bơi, khu vui chơi du lịch

ĐIỂM NỎI BẬT CỦA HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỒ BƠI KIỂM SOÁT RA VÀO:

- Giải pháp bảo mật an toàn tuyện đối qua cơ chế check in bằng hình ảnh,cho phép lễ tân nhận diện chủ thẻ dễ dàng.

 - Người quản lý theo dõi lịch sử check in, xem chi tiết giờ vào, hình ảnh khách hàng

-  Đảm bảo đầy đủ quy trình quản lý dịch vụ hồ bơi thẻ tháng, thẻ năm, thẻ ngày

 - Cho phép chuyển nhượng thẻ, tạm ngưng thử, gia hạn thẻ.

- Tích hợp check in ra vào bằng hình ảnh qua webcame, tích hợp thẻ , tích hợp cửa ra vào, tích hợp máy  bằng vân tay.

XEM THÊM TÍNH NĂNG PHẦN MỀM 

Quản lý dịch vụ,sản phẩm

- Quản lý các sản phẩm kinh doanh trong hệ thống hồ bơi: đồ uống…, các dịch vụ thẻ ngày,thẻ tháng, thẻ năm

- Quản lý danh sách sản phẩm 

- Quản lý dịch vụ thẻ tháng, thẻ năm:

Phần mềm quản lý hồ bơi

Quản lý Đăng ký thẻ

- Đăng ký thẻ linh động qua qua số điện thoại, mã vạch thẻ, số thẻ thành viên

- Chụp hình ảnh khi đăng ký, hỗ trợ kiểm soát khi check in

- Đăng ký dịch vụ thẻ tháng, hệ thống tự cập nhật ngày hết hạn

Phần mềm quản lý hồ bơi

Quản lý danh sách thẻ: 

- Cảnh báo hết hạn, còn hạn qua màu sắc

- Chức năng tạm khóa thẻ, mở khóa thẻ khi chủ thẻ yêu cầu tạm ngưng.

- Chức năng gia hạn thẻ khi hết hạn

Quản lý check in vào hồ bơi

- Hệ thống checkin bằng đầu đọc thẻ hoặc qua số điện thoại, ghi nhận hình ảnh quẹt và hình ảnh đăng ký, hỗ trợ thu ngân nhận diện chủ thẻ dễ dàng.

Phần mềm quản lý hồ bơi

Quản lý bán hàng sản phẩm, vé lượt

- Giao diện dễ dùng, chọn sản phẩm bán hàng thanh toán

- Cho phép chiết khấu hóa đơn

- Theo dõi lịch sử bán hàng: giá bán, giá vốn, lợi nhuận, thống kê theo ngày tháng, kỳ báo cáo

- Thống kê doanh số bán hàng vé lượt

Quản lý kho hàng

- Quản lý phiếu nhập hàng sản phẩm bán trong dịch vụ hồ bơi

- Quản lý dánh sách phiếu xuất

- Quản ý và theo dõi tồn kho

Hệ thống thống kê báo cáo linh hoạt :

- Báo cáo doanh thu ngày, tháng năm

- Báo cáo doanh vé tháng, vé năm

- Báo cáo doanh thu vé lượt

- Báo cáo tồn kho

Phần mềm quản lý hồ bơi

Quản lý tủ đồ

- Cho phép đăng ký thuê tủ đồ và cấp chìa khóa

- Lưu trữ thông tin thuê tủ đồ của khách hàng

Phần mềm quản lý hồ bơi

Báo cáo doanh thu

Báo cáo chi tiết bằng biểu đồ theo các mục:

- Doanh thu dịch vụ: Theo gói tập, theo nhân viên, theo khách hàng, theo ngày/tháng, theo ca tập.

- Doanh thu bán hàng: Theo mặt hàng, theo khách hàng…

- Theo dõi thu chi

- Phân nhóm khách hàng: Thường xuyên đi tập, ít đi tập, nghỉ lâu rồi không tập để có chính sách riêng đối với từng nhóm khách hàng.

Phần mềm quản lý hồ bơi