Phần mềm quản lý kho bãi kết hợp công nghệ RFID

Phần mềm quản lý kho bãi kết hợp công nghệ RFID  là sản phẩm của ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với thiết bị RFID vào hoạt động quản lý doanh nghiệp. Với những tính năng ưu Việt của công nghệ nhận dạng bằng sóng vô tuyến này thì việc quản lý và kiểm soát kho trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Quản lý kho là công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi công ty hay đơn vị sản xuất, nhà xưởng. Việc ghi chép dữ liệu bằng phương pháp thủ công hoặc bằng mã vạch vô cùng vất vả và tốn thời gian, và khả năng sai cao, gây hậu quả nghiêm trọng trong sản xuất và kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển phần mềm quản lý kho bãi hàng ứng dụng công nghệ RFID giúp các doanh nhiệp có thể quản lý dễ dàng, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

phan-mem-quan-ly-kho-bai

Phần mềm quản lý kho bãi kết hợp công nghệ RFID

Các chức năng cơ bản của phần mềm quản lý kho bãi công nghệ RFID mang nét đặc trưng ứng dụng của phần mềm quản lý, bao gồm:

  1. Quản lý hàng hóa xuất nhập tồn kho theo từng mặt hàng riêng, hay theo từng nhóm hàng, từng kho hàng, trong mọi khoảng thời gian bằng công nghệ RFID.
  2. Quản lý hàng nhập kho, hàng xuất kho, điều chuyển kho bằng công nghệ RFID.
  3. Tích hợp trực tiếp với nhiều loại máy kiểm kho hỗ trợ RFID, hỗ trợ công tác kiểm kê hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất nhanh chóng.
  4. Phần mềm quản lý kho bãi có thể kiểm kê riêng theo từng nhóm hàng đối với các trường hợp số lượng mặt hàng quá lớn, nhiều kho nằm cách xa nhau không thể hoàn thành việc kiểm kê toàn bộ ngay trong ngày làm việc.
  5. Phần mềm quản lý kho hỗ trợ chọn lựa ngẫu nhiên một số mặt hàng để kiểm kê đột xuất. Hệ thống tự động đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế với số liệu tồn kho theo sổ sách để in ra chênh lệch (nếu có). Chức năng tự động lập phiếu nhập/xuất kho điều chỉnh chênh lệch tồn kho theo quyết định của chủ quản lý.

Phần mềm quản lý kho bãi công nghệ RFID là một sự sáng tạo khi tích hợp các thẻ RFID và đầu đọc RFID phụ vụ cho công tác kho một cách nhanh chóng và hiệu quả.