Phần mềm quản lý kho bán hàng - Cửa hàng phụ tùng Oto tại Biên Hòa

Phần mềm quản lý kho

Gồm các chức năng:
- Quản lý kho nguyên liệu.
- Quản lý kho vật tư.
- Quản lý kho thành phẩm.
- Chốt sổ kho.
- Công nợ.
- Thông báo biến động đơn hàng.
- Kiểm soát tồn của nhiều kho.
- Định mức nguyên liệu.
- Báo cáo hàng ngày qua điện thoại.
- Nhập xuất kho bằng công nghệ mã vạch.
- Xuất in mã vạch dán lên sản phẩm.
....

Phần mềm quản lý kho sản xuất đã được Cửa hàng phụ tùng Oto tại Biên Hòa tin dùng.

Xin trân trọng cám ơn cảm ơn quý khách đã tin dùng Phần mềm quản lý kho bán hàng của ModunSoft!

Hình ảnh đáng chú ý:

Phần mềm quản lý kho tại Biên Hòa Phần mềm quản lý kho tại Biên Hòa