Phần mềm quản lý phòng tập Gym bằng RFID

Phần mềm quản lý phòng Gym bằng thẻ từ RFID là phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin học viên (HV), quản lý thông tin giáo viên (GV), quản lý thông tin nhân viên (NV), tích hợp phân quyền người sử dụng phần mềm gym, báo cáo, thống kê, thu phí và gia hạn thẻ, kiểm soát vào/ra phòng tập và thời gian tập của từng học viên được tích hợp trên công nghệ thẻ từ RFID...

Phần mềm GYM bằng RFID là phần mềm hỗ trợ quản lý thông tin HV, NV, GV tích hợp phân quyền người sử dụng phần mềm, báo cáo, thống kê, thu phí và gia hạn thẻ, kiểm soát vào/ra phòng tập và thời gian tập của từng học viên tích hợp công nghệ sóng vô tuyến RFID trong việc Check-In kiểm soát ra vào phòng Gym.

Giao diện Chi tiết thẻ học viên Gym. Giúp người dùng dễ dàng phân biệt học viên đang còn thời gian sử dụng (màu xanh), gần hết thời gian sử dụng (màu vàng), đã hết thời gian sử dụng (màu đỏ).quản lý gym, quản lý phòng gym, phần mềm quản lý gym, phần mềm quản lý phòng tập gym

Phần mềm Gym cho phép lọc theo các trường dữ liệu tùy ý. Ví dụ: Lọc học viên theo địa chỉ, theo giới tính, tên nhóm học viên... Phần mềm cho phép tìm kiếm gần đúng và tìm kiếm đúng khi đặt từ khóa vào trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: "Phạm Quang Huy".

Nội dung Phần mềm quản lý phòng Gym bằng RFID:

* Quản lý phòng tập
- Thông tin học viên, điểm danh
- Thông tin nhân viên, huấn luận viên
- Kiểm soát vào ra: thẻ RFID
- Nghiệp vụ: Thu phí, gia hạn, quên thẻ, mất thẻ, in bill thu tiền
- Chức năng: Thêm, xóa, sửa, sắp xếp, lọc, tìm kiếm

* Báo cáo & thống kê
- Doanh thu theo nhân viên trực theo thời gian
- Doanh thu theo gói Member theo thời gian
- Tổng doanh thu theo thời gian
- Bảng kê học viên chưa hết hạn, gần hết hạn, đã hết hạn
- Bảng kê lịch sử đăng ký theo thời gian
- Bảng kê ra vào của học viên theo thời gian

* Quản lý hệ thống
- Phân quyền, đổi mật khẩu, cấp lại mật khẩu
- Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Liên hệ để được cài đặt

DEMO sử dụng trải nghiệm miễn phí: TẠI ĐÂY!!!

HOTLINE: 0917 63 61 69