Phần mềm quản lý phòng tập GYM tại Biên Hòa

Cài đặt và sử dụng phù hợp Phần mềm quản lý phòng tập GYM tại Biên Hòa, Đồng Nai để tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động phòng tập của bạn. Hãy liên hệ với Chuyên viên tư vấn phần mềm của chúng tôi để lựa chọn gói phần mềm phù hợp với tình hình thực tế tại phòng tập của bạn và kế hoạch ứng dụng công cụ quản lý này trong tương lai.

Phần-mềm-quản-lý-phòng-tập-thể-dục-GYM

Phần mềm quản lý phòng tập GYM tại Biên Hòa

Phần mềm quản lý phòng tập GYM tại Biên Hòa bao gồm những tính năng

 1. Quản lý hệ thống: Kết nối dữ liệu, sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, đổi mật khẩu, cấp lại mật khẩu, phân quyền, thông tin trợ giúp.
 2. Quản lý học viên: Quản lý và cập nhật thông tin hội viên: Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại, chiều cao, cân nặng, tiền sử bệnh, hình ảnh.
  • Thêm, sửa thông tin học viên
  • Sắp xếp theo thứ tự các trường dữ liệu (tăng giảm của họ tên, giới tính…), sắp xếp vị trí các trường dữ liệu, tăng giảm kích thước các trường dữ liệu.
  • Lọc theo các trường dữ liệu (giới tính, địa chỉ…)
  • Tìm kiếm học viên theo tên, số điện thoại.
  • Xuất dữ liệu học viên dưới dạng excel hoặc pdf.
  • Quản lý phòng tập GYM: Quản lý và cập nhật thông tin phòng tập: Tên phòng tập, số người tối đa, tình trạng.
 3. Chức năng quản lý phòng tập
  • Thêm, xóa, sửa thông tin phòng tập.
  • Sắp xếp theo thứ tự các trường dữ liệu (tăng giảm của tên phòng tập, số người tối đa, tình trạng), sắp xếp vị trí các trường dữ liệu, tăng giảm kích thước các trường dữ liệu.
  • Xuất dữ liệu phòng tập dưới dạng excel hoặc pdf.
 4. Quản lý môn tập:
 5. Quản lý thiết bị:
 6. Quản lý huấn luận viên
 7. Quản lý nhân viên:
 8. Quản lý chi tiết thẻ học viên:
 9. Quản lý ra vào: Quản lý và cập nhật thông tin ra vào của hội viên: Họ tên, ngày sinh, ngày đăng ký, ngày hết hạn, ngày còn lại, mã thẻ, giờ vào, phòng tập.
  • Tích hợp thẻ giấy, thẻ mã vạch, thẻ chip RFID, vân tay.
  • Kiểm soát thông tin của học viên khi vào phòng tập, phát hiện học viên quá hạn, gần hết hạn, sử dụng sai thẻ hay đúng thẻ…
 10. Báo cáo thống kê: Đầy đủ các báo cáo thống kê phục vụ cho hoạt động quản lý của phòng tập. Ngoài ra có thể phát triển các báo cáo thống kê đặc thù theo nghiệp vụ riêng của từng phòng tập.

Liên hệ mua Phần mềm quản lý phòng tập GYM tại Biên Hòa, Đồng Nai

 • 0917 63 61 69 (Mr: Huy)