TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM

Khách hàng: CLB WAYS STATION FITNESS & GYM

Đơn vị triển khai: CÔNG TY CP TĐ MODUN

ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id và kiểm soát ra vào bằng cổng Tripod.

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://modungym.com

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/ways-station-gym-fitness

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHI NHÁNH THỨ 4 CHO WAYS STATION FITNESS TẠI THỦ ĐỨC , TP.HCM