TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM

Khách hàng: CLB BEFIT GYM

Đơn vị triển khai: CÔNG TY CỔ PHẦN MODUN

ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với Checkin bằng thẻ từ RFID.

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://modungym.com

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/befit-gym

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO BEFIT GYM TẠI GÒ VẤP, TP.HCM