TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG

✅ Check-in khách hàng chỉ trong 0.2s, giảm ùn tắc, mất kiểm soát

✅ Kết hợp đa phương thức check-in bao gồm Face Id, vân tay, thẻ từ, QR code

✅ App điện thoại nhắc học viên sắp hết hạn.

✅ Checkin PT cùng lúc với Học viên, tính hoa hồng theo KPI

✅ Quản lý phòng tập hiệu quả bằng hệ thống phần mềm (web, app)

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://bit.ly/3JZyZtr

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/huy-hoang-gym

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO HUY HOÀNG FITNESS CENTER TẠI TÂN UYÊN, BÌNH DƯƠNG