TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI

Khách hàng: CLB KABEES DANCE STUDIO

Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP

Đối tác thực hiện: AgentC.asia

ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Dance.

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://modungym.com

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/kabees-dance-studio

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO KABEES DANCE STUDIO TẠI QUẢNG NGÃI