TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM

Khách hàng: CLB TNT FITNESS & YOGA

Đơn vị triển khai: CÔNG TY CP TĐ MODUN

ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id.

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://modungym.com

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: http://modunfit.com/dia-diem/tnt-fitness-yoga-gia-hoa

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM CHO TNT FITNESS & YOGA TẠI Q9 , TP.HCM