TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM

Khách hàng: CLB GYM GIA PHÚ

Đơn vị triển khai: CÔNG TY TNHH MODUN CORP

ModunSoft xin cảm ơn vì hân hạnh là đơn vị đồng hành trong giải pháp Phần mềm quản lý Gym với giải pháp Checkin bằng khuôn mặt Face Id kết hợp cửa từ kiểm soát ra vào.

Xin đa tạ quý khách, chúc quý khách kinh doanh hồng phát, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!

Tham khảo miễn phí: https://modungym.com

Đăng ký tập luyện miễn phí tại: https://modunfit.com/dia-diem/gym-gia-phu

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM TRIỂN KHAI PHẦN MỀM MODUNGYM GYM GIA PHÚ TẠI BÌNH TÂN, TP.HCM