Chính sách đại lý ModunSoft

 1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Hợp tác, Theo tỷ lệ 6:4

- Đối tác sale phần mềm, khách hàng của Đối tác, phần mềm mang thương hiệu Đối tác, Đối tác chăm sóc khách hàng, ModunSoft chỉ hỗ trợ kỹ thuật và chỉ làm việc với Đối tác, không làm việc với khách của Đối tác. Đối tác 6 phần và Modun 4 phần.

- Đối tác sale phần mềm, Đối tác chốt hợp đồng, ModunSoft ký kết hợp đồng với khách, phần mềm mang thương hiệu ModunSoft, ModunSoft chăm sóc khách hàng, ModunSoft làm việc với khách hàng. Đối tác 4 phần và Modun 6 phần.

2. Đại lý phân phối:

ModunSoft đưa ra giá sỉ (hay còn gọi là giá phân phối), Đối tác có thể tự điều chỉnh giá lên để bán và hưởng chênh lệch, thương hiệu của Đối tác, tuy nhiên Copyright phần mềm thuộc ModunSoft. Khách hàng của Đối tác và bên Modun chỉ biết và làm việc với Đối tác.

 1. GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 • Gói thuê bao:

Giá thuê bao sẽ thu hàng năm 1 lần, đơn giá sẽ tính theo tháng.

Giá bao gồm: Giá phần mềm và giá hosting(hosting bên ModunSoft)

 • Gói offline (License):

Trọn gói chia làm 2 giai đoạn khi làm hợp đồng với khách: 50 50 hoặc 40 30 30

Cài đặt bên máy hoặc server của khách hàng cuối. ModunSoft hỗ trợ cài đặt kỹ thuật.

 • Giá thiết bị:

Đối với một số phần mềm: Gym, Spa, Kho, Bán hàng có sử dụng các thiết bị, Đối tác sale được sẽ được chiết khấu 4% trên mỗi thiết bị được bán ra.

 1. TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN:
  1. Trách nhiệm bên Đối tác:
 • Sale phần mềm, chốt hợp đồng với khách hàng và thực hiện theo Điều II.
 • Tạo điều kiện thuận lợi và cùng bên ModunSoft hoàn thành tốt các công việc theo hợp đồng.
 • Thanh toán theo đúng thỏa thuận.
 • Bán đúng giá bên ModunSoft đưa ra, không bán cao hơn hoặc thấp hơn(áp dụng cho gói đại lý).

  2. 
  Trách nhiệm bên ModunSoft:

   
 • Chịu trách nhiệm về mặt cấu trúc nội dung phần mềm.
 • Hỗ trợ kỹ thuật, Cài đặt và cấu hình phần mềm cho bên Quý đối tác triển khai với khách hàng.
 • Hỗ trợ training sale của Đối tác nắm và hiểu phần mềm để có thể sale phần mềm được tốt nhất.