Giải pháp RFID cho Kiểm Soát Ra Vào.

Hầu hết các tổ chức ngày nay đòi hỏi một hệ thống kiểm soát ra vào và chấm công nhân viên một cách hiệu quả. Có nhiều lý do để có một hệ thống như vậy và bao gồm:

  • Tăng cường an ninh để hạn chế truy cập vào các khu vực hạn chế,

  •  Theo dõi hoạt động của nhân viên,

  • Cải thiện ngăn chặn và thiệt hại 

  • Tuân thủ các biện pháp an ninh được quy định nội bộ.

Công nghệ RFID nhanh chóng trở thành một sự lựa chọn phổ biến vì sự tiến bộ trong công nghệ tạo ra nhiều giải pháp cho bất kỳ tổ chức nào.

Có những thiếu sót lớn trong các giải pháp kế thừa sử dụng các hệ thống kiểm soát truy cập truyền thống. Mã vạch, sọc từ và đầu đọc gần nhau tất cả đều dựa vào người dùng để tạo liên hệ hoặc đặt huy hiệu gần với người đọc. Ngoài ra, mã vạch chỉ có thể được đọc một lần và thông tin nhúng tương ứng không thể được cập nhật. Những hạn chế như vậy có thể được rườm rà và tốn thời gian.

Một hệ thống kiểm soát ra vào RFID có thể cung cấp một giải pháp dễ dàng và hiệu quả. Dấu hiệu RFID có thể được đọc từ khoảng cách xa hơn nhiều so với các công nghệ truyền thống khác và thông tin điện tử nhúng cho mỗi huy hiệu có thể được ghi đè lên nhiều lần. Khoảng cách đọc tăng làm cho các công nghệ theo dõi khác như camera giám sát được kích hoạt cùng với một nhân viên đang ở trong vùng lân cận của chúng. Hơn nữa, nhiều huy hiệu RFID có thể được đọc cùng lúc. Thông tin về việc nhân viên tiếp cận, tham dự, và nhiệm vụ thực hiện, có thể được theo dõi dễ dàng và hiệu quả và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Thông tin truy cập cũng có thể được gắn với Windows Active Directory hoặc LDAP để xác thực người dùng và do đó được đồng bộ hóa với một sơ đồ truy cập được ủy quyền ..

kiểm soát ra vào

Kiểm Soát Ra Vào.

Giải pháp Kiểm soát Ra Vào.

ModunSoft đã thực hiện một loạt các giải pháp để giải quyết mối quan tâm kiểm soát ra vào của một tổ chức. Giải pháp của ModunSoft sáng tạo sẽ giúp công ty cải thiện an ninh và làm cho hoạt động của nhân viên theo dõi một nhiệm vụ dễ dàng và hiệu quả. Hệ thống của chúng tôi có thể được thiết kế để đảm bảo rằng một tổ chức tuân thủ các quy định an ninh mới nhất của chính phủ và xây dựng hoặc cải tiến chương trình phòng ngừa mất mát hiện tại. Những lợi ích này sẽ tạo ra tác động ngay lập tức và theo thời gian sẽ nâng cao hiệu quả và giảm đáng kể hoặc thậm chí loại trừ thiệt hại.

kiểm soát ra vào , chấm công nhân viên

Một mô hình kiểm soát , chấm công nhân viên

ModunSoft cung cấp nhiều loại thẻ và đầu đọc tương thích hoàn hảo trong môi trường của tổ chức bạn hoặc có thể dễ dàng tùy chỉnh để làm như vậy. Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi được thiết kế với sự riêng tư của nhân viên, vì các giải pháp của chúng tôi được xây dựng để chỉ theo dõi các thông tin dự định, đồng thời giữ cách tiếp cận đạo đức đối với sự riêng tư của nhân viên.

ModunSoft cũng tích hợp giải pháp này trên tất cả các phần mềm, chảng hạn như phần mền quản lý  ra vào sự kiện (Event), phần mềm quản lý Gym bằng thẻ từ RFID, bán hàng , phần mềm quản lý spa, quản lí kho, nguyên liệu ...

quản lí ra vào sự kiện

Một Sự Kiện ngoài trời được ModunSoft triển khai.

Để biết thêm thông tin về cách ModunSoft có thể là giải pháp phù hợp cho mối quan tâm kiểm soát của công ty bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại modunsoft.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số 0917 63 61 69.